Kulturterroristerna

Sverigepremiär för Lars Noréns pjäs SON FADER MODER

Son Fader Moder, en pjäs som är en av de sista den nu bortgångne dramatikern skrev.…