Kulturterroristerna

Stefan Sundström släpper nytt, Das Kapital of Scandinavia, ute nu!

GÅ OMEDELBART MOT UTGÅNGEN!  Vi måste omedelbart lämna köptemplen. En överhängande fara svävar över oss där…