Kulturterroristerna

Nya upptäckter i forskningsprojekt om italienska arkitekturritningar

NMH CC 2334, Okänd, Pietro Santo Bartoli, Studie av antikt tak från Rom, Blyertsteckning, akvarellerad på papper

Ett omfattande forskningsprojekt kring italienska arkitekturritningar i Nationalmuseums samlingar har nyligen avslutats. Samlingen ägdes en gång i tiden av arkitekten Carl Johan Cronstedt och har undersökts av Anna Bortolozzi, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Genom att studera ritningarna som materiella objekt med information utöver det visuella har hon förutom ett antal nya attributioner även kommit fram till att samlingen ägts av den tidiga barockens viktigaste romerska arkitekt, Carlo Maderno.

Forskningsprojektet rör den samling av arkitekturritningar som Carl Johan Cronstedt (1709–1779) köpte med sig till Sverige i mitten av 1700-talet och som sedan donerades till Nationalmuseum av Erik Langenskiöld 1941. Anna Bortolozzi som är docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet, har gått igenom och undersökt den del som består av italienska arkitekturritningar. Tidigare har enstaka blad studerats som ritningar till byggnader eller som visuella dokument över en enskild arkitekts verk men i detta projekt har samlingen studerats i sin helhet.

Totalt handlar det om 181 teckningar från omkring 1570 till cirka 1620 av bland andra Francesco da Volterra, Carlo Maderno och andra romerska arkitekter. Motiven är kyrkor, kapell, palats, trädgårdar och fontäner. Men i samlingen finns också avtecknade fragment från antika och renässansbyggnader i Rom gjorda av franska arkitekter på studieresa. Tesen är att Maderno i samband med att han övertog projekt från sina läromästare, däribland Domenico Fontana och Francesco da Volterra, också övertog det arbetsmaterial som fanns i respektive verkstad. Möjligen har Maderno tillfogat samlingen av avtecknade arkitekturdetaljer som ett arbetsmaterial han själv använde. Likaså har samlingen med romersk arkitektur fortsatt växa med enstaka ritningar tillfogade av senare ägare, tills den på 1700-talet hamnade i Sverige.

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Museibyggnaden stängde 2013 för en omfattande renovering och öppnade igen under hösten 2018.

Bortolozzis tes bekräftas av att samma typ av papper som Madernos projektritningar är tecknade på har använts för att montera studierna av antika och renässansbyggnader. Det är inte en montering gjord för en samlare, utan ritningarna har monterats med ett ytterligare papper som stöd för att kunna hanteras stabilare. Det indikerar att de använts som en del i arkitektens arbetsprocess.

Forskningsprojektet presenteras i den resonerande katalogen Italian Architectural Drawingsfrom the Cronstedt Collection, Nationalmuseum, Stockholm som ges ut av det tyska konstboksförlaget Hatje Cantz. Förutom den namnkunniga proveniensen spårad ända till sekelskiftet 1600, bjuder samlingen på projektskisser från Peterskyrkans olika faser samt en unik projektskiss av en fasad till Villa Giulia. Några av teckningarna har tidigare publicerats då de utgör ett unikt material i den internationella forskningen om senmanierismen och den tidiga barocken. I Bortolozzis forskning är det däremot möjligt att följa arkitektens arbetsprocess, där ritningarna också berättar om sociala och ekonomiska frågor, som relationen mellan beställare och utövare eller materialval.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: