Kulturterroristerna

Gitarr-återvinning!

Occidens guitars är en småskalig gitarrtillverkare, de bygger el-gitarrer där ingen är den andra lik. Det är småskalighet i sin linda. Dessutom har de ett projekt, där allt i gitarrväg ska återvinnas. Tanken med projektet är att det överflöd som eventuellt går till sopor, istället skall repareras, servas och sedan gå till de som kanske inte har råd, eller av annan anledning inte kan införskaffa det. Så här beskriver de det själva:

Vi har två uppdrag, ett; vi bygger personliga elektriska gitarrer, helt för hand. Två; vi samlar in gamla elektriska gitarrer, ser över dem, servar dem och delar ut dem till de som behöver dem, det kan vara någon som inte har råd, band eller grupper som inte har råd eller i värsta fall skolor som har undermålig utrustning.

Vi tar emot delar av eller hela gitarrer (obrukbara eller fungerande), delarna använder vi för att reparera obrukbara eller för att sätta ihop till någon ny. Märke spelar ingen roll.

Varenda plektrum, strängar, stall, hals, kropp eller hela gitarr kommer att 100 % gå till recycling!

Occidens guitars

Kommentera

%d bloggare gillar detta: