Kulturterroristerna

Fluxus – allt du undrat över och alltid velat veta, men inte vågat fråga om…

Själva ordet Fluxus är hämtat från latin och betyder ”att flöda” eller ”flow” som vi översatt det ifrån, i sin tur. 1963 skrev George Maciunas sitt Fluxus-manifest. Men redan 1962 hade George samlat ett antal konstnärer för en festival i Wiesbaden i Tyskland. Festivalen som fick namnet Festa Fluxorum kom att bli världens första Fluxus-event.

Intermedia, Fluxus & the Something Else Press /anglais

Fluxus har ingen egen konststilsprofil, men dess konstkreerande företedde en pånyttfödelse av dadismen. Bland artister med anknytning till Fluxus kan nämnas John CageJoseph BeuysWolf Vostell och Yoko Ono, men gruppen var stor, tvärkulturell och diffus och hade knappast något formellt medlemskap. Dess inflytande på samtidskonsten in i vår tid (jämför konceptkonst) var inte desto mindre mycket betydande.

Fluxus Experience

Bengt af Klintberg, som själv var en del av Fluxusrörelsen, gav 2006 ut boken Svensk Fluxus/Swedish Fluxus. Boken består av fyra delar: en självbiografisk, en konstteoretisk, en avdelning med konstnärspresentationer samt ett avslutande resonemang kring begreppet ”svensk fluxus”.

Fluxus Forms: Scores, Multiples, and the Eternal Network

Enkelt förklarat är Fluxus allt och lite till, här och nu. Som om du stoppat alla appar i en app, med den stora skillnaden att med dagens mått, hade denna app varit lika ute som fågeldansen, imorgon!

För dig som vill fördjupa dig, finns här lite länkar:

P1:s Snedtänkt med Bengt af Klintberg

Den gamla Fluxshop (web archive)

Norrköpings konstmuseum

Fahrenheit Magazine om Yoko Ono

Kommentera

%d bloggare gillar detta: